Terug naar blog

HET VERMINDEREN VAN CYBER RISICO VAN LEVERANCIERS

cyber risks vendors NL

Het Verminderen van Cyber Risico van Leveranciers:
Een Omvattende Aanpak

In het hedendaagse onderling verbonden zakelijke landschap vertrouwen organisaties steeds meer op externe leveranciers om essentiële diensten en producten te leveren. Hoewel deze strategische aanpak de efficiëntie en innovatie kan verbeteren, brengt dit ook cyber risico's met zich mee die organisaties actief moeten beheren. Het opzetten van een robuust proces voor leveranciersrisicobeheer dat alle fasen van de leverancierslevenscyclus omvat, is essentieel om kwetsbaarheden te verminderen en de gegevens en operaties van uw organisatie te beschermen.

In dit artikel zullen we de verschillende stadia van de leverancierslevenscyclus verkennen, best practices voor het beheren van cyber risico op elk stadium, en hoe een sterke Supply Chain Defence-oplossing uw programma voor risicobeheer van derden (TPRM) kan versterken.

De Leverancierslevenscyclus: Een Holistische Benadering

De leverancierslevenscyclus omvat verschillende kritische stadia, waarbij elk unieke uitdagingen op het gebied van cyber risico en mogelijkheden voor mitigatie biedt:

 1. Onboarding van Leveranciers: In deze fase wordt een leverancier geselecteerd en geïntegreerd. Het is cruciaal om de cyberbeveiligingshouding van een leverancier te beoordelen, hun naleving van industriestandaarden en regelgeving te evalueren, en vanaf het begin duidelijke beveiligingsverwachtingen vast te stellen.

 2. Contractonderhandeling: Tijdens deze fase moeten organisaties uitgebreide clausules voor cyberbeveiliging en Service Level Agreements (SLA's) in contracten opnemen. Specificeer beveiligingsverantwoordelijkheden, procedures voor incidentrespons en nalevingsvereisten om afstemming te waarborgen.

 3. Ongoing Monitoring: Het continu monitoren van de activiteiten en beveiligingsmaatregelen van leveranciers is essentieel. Gebruik dreigingsinformatie om potentiële kwetsbaarheden en inbreuken in realtime te detecteren. Evalueer regelmatig de prestaties van leveranciers ten opzichte van vastgestelde beveiligingsnormen.

 4. Incident Response: In het geval van een beveiligingsinbreuk of incident met een leverancier is het hebben van een goed gedefinieerd incidentresponsplan met leverancierspecifieke protocollen cruciaal. Samenwerking en snelle actie kunnen de schade beperken.

 5. Hernieuwing en Beoordeling: Beoordeel periodiek uw leveranciersrelaties en evalueer of ze nog steeds voldoen aan uw beveiligingseisen. Pas contracten en verwachtingen aan indien nodig om aan te sluiten bij evoluerende bedreigingen en zakelijke behoeften.

Best Practices voor het Verminderen van Cyber Risico

Om cyber risico effectief te verminderen gedurende de leverancierslevenscyclus, overweeg het implementeren van deze best practices:

 1. Risicobeoordeling: Prioriteer leveranciers op basis van hun kritikaliteit voor uw operaties. Voer grondige risicobeoordelingen uit, rekening houdend met hun toegang tot gevoelige gegevens en systemen.

 2. Diligence in Cyberbeveiliging: Voordat u een leverancier aan boord neemt, voert u due diligence uit om hun cyberbeveiligingsmogelijkheden te beoordelen. Bekijk hun beveiligingsbeleid, plannen voor incidentrespons en rapporten van audits door derden.

 3. Contractuele Bescherming: Neem cyberbeveiligingseisen op in leverancierscontracten, waarin beveiligingsnormen, maatregelen voor gegevensbescherming en protocollen voor het melden van incidenten worden beschreven.

 4. Continue Monitoring: Gebruik geautomatiseerde tools en dreigingsinformatie om de activiteiten en beveiligingsmaatregelen van leveranciers continu te monitoren. Stel waarschuwingen in voor verdacht gedrag of potentiële kwetsbaarheden.

 5. Plannen voor Incidentrespons: Ontwikkel plannen voor incidentrespons die specifiek zijn voor incidenten die verband houden met leveranciers. Definieer duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden voor zowel uw organisatie als de leverancier in geval van een inbreuk.

 6. Educatie en Training: Bied training in cyberbeveiliging aan zowel uw werknemers als het personeel van de leverancier die toegang heeft tot uw systemen of gegevens.

Profiteren van Supply Chain Defence-oplossingen

Een sterke Supply Chain Defence-oplossing kan aanzienlijk bijdragen aan de effectiviteit van uw TPRM-programma, ongeacht de huidige lacunes of volwassenheid. Zo werkt het:

 1. Zichtbaarheid: Deze oplossingen bieden zichtbaarheid in uw volledige leveranciers-ecosysteem, waardoor u alle leveranciers kunt identificeren en beoordelen, zelfs degenen die mogelijk niet op uw radar staan.

 2. Automatisering: Supply Chain Defence-oplossingen automatiseren de verzameling van beveiligingsgegevens en de monitoring van de naleving van leveranciers, waardoor realtime risicobeoordeling mogelijk is.

 3. Analyse: Geavanceerde analyses helpen organisaties patronen en afwijkingen in het gedrag van leveranciers te identificeren, waardoor de mogelijkheid om potentiële bedreigingen te detecteren wordt vergroot.

 4. Schaalbaarheid: Deze oplossingen kunnen meegroeien met uw leveranciers-ecosysteem, waarbij zowel kleine als grootschalige TPRM-programma's worden ondersteund.

 5. Dreigingsinformatie: Integratie met dreigingsinformatiebronnen zorgt voor vroegtijdige waarschuwingen over opkomende bedreigingen en kwetsbaarheden in uw leveranciersnetwerk.

Conclusie

In een tijdperk van toenemende afhankelijkheid van leveranciers moeten organisaties leveranciersrisicobeheer prioriteit geven om hun gegevens en operaties te beschermen. Een alomvattende aanpak die alle stadia van de leverancierslevenscyclus aanpakt, samen met best practices en een robuuste Supply Chain Defence-oplossing, kan cyber risico's aanzienlijk verminderen. Door deze maatregelen te implementeren, kunnen organisaties hun cyberbeveiligingshouding versterken, het vertrouwen met leveranciers opbouwen en mogelijke financiële en reputatieschade als gevolg van leveranciersgerelateerde inbreuken verminderen. Onthoud dat het verminderen van cyber risico niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een strategisch voordeel in het hedendaagse onderling verbonden zakelijke landschap.

Contacteer Ons