Terug naar blog

CYBERSECURITY & AI

BE20230907  Cybersecurity and AI Banner-2On Op donderdag 7 september 2023 hadden we opnieuw een geweldig evenement van Pointury, deze keer over Cybersecurity en AI met Professor Bart Preneel  Professor Bart Preneel als gastspreker en gesponsord door F5.

F5 A13

In onze steeds digitaler wordende wereld, waar gegevens een waardevolle grondstof zijn en de dreiging van cyberaanvallen groot is, heeft het huwelijk van kunstmatige intelligentie (AI) en cybersecurity zowel opwinding als zorgen teweeggebracht. AI heeft niet alleen hackers geavanceerde tools geboden voor inbraak, maar heeft ook cybersecurity-software in staat gesteld om verdacht gedrag efficiënter te detecteren.

Professor Preneel verkende het zich ontwikkelende landschap van AI en cybersecurity en ging in op de mogelijke voordelen en uitdagingen die het met zich meebrengt.

De impact van AI op Cybersecurity

Tot nu toe was de Europese aanpak om alles te beveiligen, terwijl de Amerikaanse aanpak was om kwaadaardig gedrag te proberen te detecteren en te bestraffen. Europa is begonnen over te stappen naar de Amerikaanse aanpak, maar met een sterke toename van computers, een exponentiële groei van IoT-apparaten en AI waarmee hackers overtuigendere phishing-e-mails kunnen maken en systemen en netwerken gemakkelijker kunnen aanvallen, zou deze aanpak niet langer houdbaar kunnen zijn.

Aan de andere kant hebben cybersecurity-experts AI ingezet om hun verdedigingsmechanismen te versterken. Door AI aangestuurde systemen kunnen afwijkingen en patronen detecteren die duiden op mogelijke bedreigingen, waardoor organisaties sneller kunnen reageren op cyberaanvallen.

Het betreden van een nieuwe competitie

De integratie van AI in cybersecurity heeft het vakgebied inderdaad naar een nieuw niveau getild. Het heeft geleid tot realtime dreiganalyse en proactieve verdedigingsmaatregelen. Deze vooruitgang roept echter ook diepgaande vragen en zorgen op:

Falen van AI: Naarmate AI steeds complexer wordt, groeit de bezorgdheid dat het kan falen op manieren die we niet volledig begrijpen. Onopgemerkte kwetsbaarheden of onbedoelde gevolgen in AI-systemen kunnen leiden tot aanzienlijke beveiligingsrisico's.

Autonomie van AI: Zullen AI-modellen hun eigen doelen stellen en mogelijk handelen in strijd met menselijke bedoelingen? Deze vraag benadrukt het belang van ethische overwegingen in de ontwikkeling van AI.

Bedrieglijke AI: Kunnen AI-modellen liegen? Met de mogelijkheid om overtuigende tekst en deepfake-video's te genereren, bestaat er een oprechte bezorgdheid dat AI kan worden gebruikt om individuen en organisaties te misleiden, zelfs zonder dat dit de bedoeling is.

Ongecontroleerde AI: Zal AI zo geavanceerd worden dat mensen het niet meer kunnen controleren? Dit scenario, vaak aangeduid als de "singulariteit", vormt een aanzienlijke existentiële bedreiging.

Kwaadaardige AI vs. Kwaadaardig gebruik: Wat zal er kwaadaardiger zijn: kwaadaardige AI die onafhankelijk opereert of individuen die AI gebruiken voor criminele doeleinden? Het antwoord kan afhangen van de context en de schaal van de veroorzaakte schade.

Onevenwicht in rijkdom en macht: Met het potentieel van door AI aangedreven innovaties om rijkdom en macht te concentreren bij enkelen, bestaat er bezorgdheid over de implicaties voor mondiale ongelijkheid en maatschappelijke stabiliteit.

Conclusie

De integratie van AI in cybersecurity heeft onmiskenbaar een nieuw tijdperk van verdediging en dreiging ingeluid. Door AI aangedreven systemen maken snellere detectie en respons op dreigingen mogelijk, en bieden zo een waardevolle beschermingslaag in een steeds digitalere wereld. De snelle evolutie van AI roept echter ook diepgaande vragen op over de potentiële risico's en ethische overwegingen.

Terwijl we blijven navigeren in dit complexe landschap, is het van het grootste belang dat we AI en cybersecurity met voorzichtigheid en vooruitziendheid benaderen. Het ontwikkelen van robuuste beveiligingsmaatregelen, ethische richtlijnen en internationale samenwerking zal cruciaal zijn om de voordelen van AI te benutten en tegelijkertijd de potentiële risico's te beperken. Het in evenwicht brengen van innovatie met verantwoordelijkheid zal de sleutel zijn om ervoor te zorgen dat AI een kracht ten goede wordt in het domein van cybersecurity en daarbuiten.

F5 B15

F5 C10

F5 Inc. helps thousands of customers across all industries safely and quickly deploy applications in a multi-cloud environment, providing essential building blocks required to make those applications fluidly adapt to each environment. This scalability offers unparalleled flexibility, which better serves the needs of businesses and its customers/end-users and the complex technology stacks. 


 

Contacteer Ons